Felhívások


 


2019-es fűtés töltés-légtelenítés ütemterv

Mikszáth K. u. 1-7 2019.09.17 Kedd 12:00-18:00
Rákóczi u. 6-16 2019.09.16 Hétfő 12:00-18:00
Kígyó u. 1-4. 2019.09.16 Hétfő 12:00-18:00
Rákóczi u. 27-29 2019.09.16 Hétfő 12:00-18:00
Kelemen B. u. 9,11,22,24 2019.09.17 Kedd 12:00-18:00
Királysor 29-51 2019.09.18 Szerda 12:00-18:00
Királysor 57-Budai u. 102. 2019.09.18 Szerda 12:00-18:00
Salétrom u. 1-9 2019.09.18 Szerda 12:00-18:00
Salétrom u. 11-19 2019.09.19 Csütörtök 12:00-18:00
Pilinszky J. tér 1-9 2019.09.19 Csütörtök 12:00-18:00
Eszperantó tér 5,6,7 2019.09.19 Csütörtök 12:00-18:00
Palotai út 53-79. 2019.10.08 kedd 12:00-18:00
Budai u.163-165 2019.09.24 Kedd 12:00-18:00
Köfém ltp 8-10. 2019.09.24 Kedd 12:00-18:00
Széchenyi u. 33-51. 2019.09.23 Hétfő 12:00-18:00
Mancz J. u. 4/a-d. 2019.09.16 Hétfő 12:00-18:00
Mancz J. u. 6-14. 2019.09.16 Hétfő 12:00-18:00
Gáz u. 9/a-c,17 a/b 2019.09.16 Hétfő 12:00-18:00
Budai u.80-88, 92,96,100, 2019.09.26 Csütörtök 12:00-18:00
Tolnai u. 34,44,46 2019.09.24 Kedd 12:00-18:00
Sütő u. 16-28. 2019.09.24 Kedd 12:00-18:00
Gáz u. 11-15. 2019.09.16 Hétfő 12:00-18:00
Cserepes köz 5-7 2019.09.25 Szerda 12:00-18:00
Sziget út 47-51. 2019.09.25 Szerda 12:00-18:00
József u. 4-6., 10-12. 2019.09.26 Csütörtök 12:00-18:00
Sarló u. 6,8,10,14. 2019.09.20 Péntek 12:00-18:00
Köfém ltp 39-42. 2019.09.25 Szerda 12:00-18:00
Radnóti tér

Adatvédelmi tájékoztató


Lomtalanítás, építési hulladék

Díjmentesen elhelyezheti feleslegessé vált bútorait, háztartási gépeit, tv-jét, és egyéb hulladékait a Lakossági hulladék udvarban. Az elmúlt évekhez hasonlóan a központi lomtalanítás idejéről az értesítésben foglaltak szerint Tagjainkat értesítjük!

Cím: Székesfehérvár, Palotai út 139. sz alatt.
Nyitva tartás: H: 12:00-16:00; K: 10-16:00; Sz: 10-18:00; Cs-P: 10-16:00; Szo: 8-12:00-ig.

Lakás átalakításkor keletkező építési hulladékát, csempét, mosdót, kádat, műpadlót, szőnyeget és egyéb építés közben keletkező hulladékot díjmentesen lerakhatja a Csalai hulladéklerakó telepen.

Cím: 811-es főútvonal mellett Székesfehérvártól 3 km-re, Lovasberény fele.
Telefon: 22/505-200
Nyitva tartás:
Hétfőtől-Péntekig: 8:00-15:30 Szombaton: 8:00-11:30

Depónia Kft.: Telefon: 22/507-419
Városgondnokság: Telefon: 22/500-984

Kérjük, hogy lomtalanítási szándékukat megelőzően, szíveskedjenek tájékozódni az Önök által elhelyezni kívánt hulladék megfelelőségével kapcsolatban a https://www.deponia.hu/ oldalon vagy a fenti telefonszámok valamelyikén!


Takarítás időpontjai, napjai 2018.


Radiátor plomba


Tárolás elektromos mérőhelyiségben

Felhívjuk a Tisztelt Szövetkezeti Tagjainkat, hogy az épületek elektromos fogadó helységeiben illetve a mérőszekrényekben bárminemű személyes holmi tárolása szigorúan tilos és életveszélyes!

A helységek ellenőrzését júniusban megkezdjük!
A helységekben július 1-e után tárolt holmikért felelősséget nem vállalunk és az épület költségére elszállíttatjuk!
Megkérnénk Önöket amennyiben a helységben tárol holmikat a fent említett határidőre szíveskedjék eltávolítani!


Tűzesetek elkerülése

Az utóbbi időben elszaporodtak a középmagas lakóépületekben, (nemcsak a Panelban) tűzesetek. Négy alapvető dolgot tisztázni kell.

 • A hőszigetelésnek nem automatikus velejárója hogy egy épületben tűz keletkezik.. Természetesen a felújított épületeknél a tűzrendészeti szabályok betartása kötelező érvényű.
 • A közlekedési utak, menekülési utak szabadon tartása minden épületben lakó lakástulajdonosára kötelező. Az elkövetkező időben épületeinken tartandó tűzrendészeti szemle alkalmával az ilyen helyen talált bútorok, hűtőszekrények egyéb ingóságok egy figyelmeztetés után a tulajdonos költségére el lesz szállítva.
 • Tűz, vagy a legkisebb füst észlelése esetén azonnal hívjuk a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon, és riasszuk lakótársainkat az épület minél gyorsabb elhagyására. Fontos hogy lépcsőháztűz esetén a LIFTEK HASZNÁLATA TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!
 • Nem tanácsos, sőt tilos az alagsori tárolókban szemétledobó helységben, valamint a lépcsőházban, a tulajdonosok lakásaiban nagy menny, gyúlékony tűzveszélyes anyagot felhalmozni, tárolni( még átmenetileg sem)

Radiátorok megszüntetése

Az utóbbi időben egyre többen kérik, hogy lakásaik egyes helységeiben meg szeretnék a fűtést szüntetni úgy hogy a radiátorokat leszerelnék.
A fenti kérdésben egyeztettünk a távfűtökkel, lakásszövetkezetünk igazgatóságával, mely kérésre igazgatóságunk az alábbi határozatot hozta 24/2009.(VIII.25.) számú igazgatósági határozat

  • Az Igazgatóság a hő leadótestek részleges szüneteltetésére (leszerelés) vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:
  • A részleges szüneteltetésre vonatkozó igényt a szövetkezetnek be kell jelenteni!
  • A lakásszövetkezet a szüneteltetés tényét jelenti a távhöszolgáltatónak.
  • Az érintett lakás oldalsó, alsó, felső szomszédja, vagy bármely lakás, amely közvetlen, közös panel elemmel érintkezik az adott lakással – tulajdonosának írásbeli beleegyező nyilatkozata szükséges akkor, ha a fűtésszüneteltetés más által lakott lakás helyiségét érinti. A nyilatkozatok egy példányát a szövetkezet titkárságán nyilvántartás végett le kell adni.
  • A szüneteltetéshez szükséges technikai beavatkozást csak a lakásszövetkezet által kijelölt szerelő végezheti.
  • A tulajdonosnak a szüneteltetéssel kapcsolatos költséget meg kell téríteni, ami az ürítés-töltés, szerelés, légtelenítés anyag és munkaköltségét foglalja magába. Ezt a költséget a kérelmezőnek előre ki kell fizetnie.
  • Az adott radiátor költségmegosztó (mivel a lakás tulajdonosé a megosztó) számát a TECHEM Kft. rendszergazdának jelenti a lakásszövetkezet.

Az elszámolásban az alábbi változás következik be:

 • Az alapdíjat a hőszolgáltatónak a szüneteltetett fűtési légköbméter után továbbra is fizetni kell.
 • Hődíj tekintetében az állandó költséget – a mindenkori igazgatósági határozat alapján megállapított fix légköbméter % – továbbra is fizetni kell, mivel a helyiségen átmenő csövek hő leadása a leszerelt radiátorral nem szűnik meg.
 • A szüneteltetést kérőnek nyilatkoznia kell, hogy az esetleges penészesedésért, vagy a lakások alulfűtöttségéért sem a lakásszövetkezetet, sem a hőszolgáltatót nem terheli felelősség.
 • Abban az esetben ha más alternatív fűtést alakítanak ki az adott helyiségben, az külön elbírálás tárgyát képezi.