Hirdetések

A Székesfehérvári I. számú Lakásfenntartó Szövetkezet az alábbi kiadó helyiségeket hirdeti:

helyiség címe területe helyiség wc víz áram fűtés bejárat
Budai út 92. 106 m2 üzlet van van van van utcafronti
Budai út 96. 12 m2 raktár nincs nincs van nincs házon belül
Gáz utca 15. 29 m2 üzlet van van van van utcafronti

Amennyiben valamelyik kiadó helyiség felkeltette érdeklődését, szíveskedjen ügyintézőnket keresni a 06/22 313-118/18.  telefonszámon vagy személyesen a 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. (Jogi iroda) címen.

Bérlemény kiadásával kapcsolatos általános tájékoztató

A bérlemény kiadásához szükséges papírok: személyi igazolvány, lakcím kártya, adószám, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság, egyéb jogi személy esetén a cég aláírására jogosultjának aláírási címpéldánya és a cégkivonat.

A bérleti szerződést határozatlan időre kötjük. Bérlőnek három havi kauciót kell fizetni a szövetkezet pénztárában. Bérlőnek szerződéskötéskor kell az első havi bérleti díjat fizetni, majd utána havonta, tárgyhó 15. napjáig a kiküldött számla alapján.

A bérleti szerződés indoklás nélkül 90 napos felmondási idővel írásban felmondható, bármely szerződő fél egyoldalú nyilatkozata alapján. Rendkívüli felmondás esetén a Bérlő köteles a bérleményt 15 napon belül a bérbeadó birtokába adni.

A Bérlő a közszolgáltatókkal szerződést köt, amely alapján a szolgáltató számára állítja ki a számlát, amely megfizetését köteles felszólításra igazolni a bérbeadónak.