Hirdetések

A Székesfehérvári I. számú Lakásfenntartó Szövetkezet az alábbi kiadó helyiségeket hirdeti:

helyiség címe területe helyiség wc víz áram fűtés bejárat
Jelenleg nincs kiadó helyiségünk.

Amennyiben valamelyik kiadó helyiség felkeltette érdeklődését, szíveskedjen Kovács Katalin jogi asszisztenst keresni a 06/22 313-118 / 18. mellékletű telefonszámon, vagy személyesen a 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. (Jogi iroda) címen.

Bérlemény kiadásával kapcsolatos általános tájékoztató

A bérlemény kiadásához szükséges papírok: személyi igazolvány, lakcím kártya, adószám, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, Kft., Bt. esetén a cég aláírására jogosultjának aláírási címpéldánya, és a cég bejegyzésről szóló végzés.
A bérlemények határozott, 1 éves időtartamra köttetnek, amely időtartam megújítható.
Bérlőnek három havi kauciót kell fizetni a szövetkezet pénztárába.
Bérlőnek szerződéskötéskor kell az első havi bérleti díjat fizetni, majd utána havonta, tárgyhó 15. napjáig a kiküldött számla alapján.
Bérleti szerződést rendes felmondással -határozott idejére tekintettel- egyik szerződő fél sem mondhatja fel. Rendkívüli felmondás esetén 15 napon belül köteles a Bérlő a bérleményt visszaadni.
A szolgáltatási díjak a bérleti díjon felül vannak, és azt a Bérlő köteles a szolgáltatónak közvetlenül fizetni, melyre külön szerződést kell kötnie.

Pincehelyiségek bérlésének odaítélése

Alagsori pincehelység odaítélése minden esetben a kérelem benyújtásának időpontja határozza meg. Az igazságos odaítélése szempontjából minél régebbi a dátum az igénylésen Őt illeti meg a pince bérlése.