Hirdetések

A Székesfehérvári I. számú Lakásfenntartó Szövetkezet az alábbi kiadó helyiségeket hirdeti:

 

helyiség címe területe helyiség wc víz áram fűtés bejárat
Gáz u. 17/A 17 m2 raktár van lépcsőházon keresztül
Palotai út 59. 17 m2 raktár van van lépcsőházon keresztül

Amennyiben valamelyik kiadó helyiség felkeltette érdeklődését, szíveskedjen ügyintézőnket keresni a 06/22 313-118/18.  telefonszámon vagy személyesen a 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. (Jogi iroda) címen.

Bérlemény kiadásával kapcsolatos általános tájékoztató

A bérlemény kiadásához szükséges papírok: személyi igazolvány, lakcím kártya, adószám, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság, egyéb jogi személy esetén a cég aláírására jogosultjának aláírási címpéldánya és a cégkivonat.

A bérleti szerződést határozatlan időre kötjük. Bérlőnek három havi kauciót kell fizetni a szövetkezet pénztárában. Bérlőnek szerződéskötéskor kell az első havi bérleti díjat fizetni, majd utána havonta, tárgyhó 15. napjáig a kiküldött számla alapján.

A bérleti szerződés indoklás nélkül 90 napos felmondási idővel írásban felmondható, bármely szerződő fél egyoldalú nyilatkozata alapján. Rendkívüli felmondás esetén a Bérlő köteles a bérleményt 15 napon belül a bérbeadó birtokába adni.

A Bérlő a közszolgáltatókkal szerződést köt, amely alapján a szolgáltató számára állítja ki a számlát, amely megfizetését köteles felszólításra igazolni a bérbeadónak.