A lakásszövetkezet története

Az elmúlt 40 év alatt sok minden változott. Nagy próbatételek voltak, változtatni kellett a szervezeten, a stratégián, a gazdálkodáson, folyamatosan figyelemmel kísérni a szabályzókat, rendeleteket, a környezetet, közben szüntelenül mennyiségben és minőségben fejlődni. Nem nagyzási mániából lett ekkora nagy a szövetkezet.
Az alakuláskor megbízott, megválasztott első elnök néhai Kecskeméti József és a választott igazgatóság 600 lakásos szövetkezetben gondolkodott. Sem eszköz, sem ember nem volt, sem példa előttünk. Az alagsori tároló volt az iroda, két majd három asztallal, amelyet a lomtárolóból hoztunk át. Ügyviteli szervezéssel kezdődött a „rendcsinálás” , de a nagyüzemi és sorozatgyártás problémái hamarosan jelentkeztek az átvett épületeken. Kellett garanciális ügyintéző, kellettek gyorsjavító hibaelhárító, a liftek, vízvezetékek, fűtőtestek megjavításához. Kialakult a szakembergárda, először egyes emberek, majd csapatok.

A szaporodó városi lakásállományban túlsúlyba kerültek a térítéssel hasznosítható szövetkezeti meg az OTP lakások.
Az igazgatóság nem szívesen hagyta jóvá azt a megállapodást, hogy 2000 lakásig fejlesztjük a szövetkezetet. De ezután már nem volt megállás, a kényszerítő helyzet sem, hiszen a Tanács adott irodahelyiséget a működéshez. Vásároltunk telephelyre alkalmas területet a Móri úton. Szervezeti fejlesztést is végrehajtottuk, különböző szakcsoportok jöttek létre. Állandó ügyeleti szolgálat biztosította a folyamatos üzemelést. 136 fővel volt a csúcson a szervezet. Az akkori követelményekhez és elvárásokhoz képest korszerű volt a szervezettség.
Belső erőforrásokkal biztosítottuk a tagsági igényeket, hiszen ez volt a legolcsóbb önköltséges szolgáltatási forma.
Kiépült a bizalmi, majd a „házbizottsági” hálózat. 142 tagunk kapcsolódott be így a vezetésbe és kapcsolattartásba. Fontos szerep volt az Övék. A szövetkezeti mozgalom alapja a bizalom, a közösségszolgálata. A választott tisztségviselők maguk is tulajdonosok, kötelesség a „jó gazda gondossággal” való ténykedés. Nem mindenki felelt meg a megbízásoknak és elvárásoknak. Viszont sokan vannak, akik hosszabb-rövidebb ideig elismerésre méltóan végzik társadalmi tevékenységüket. Néhányat meg kell említeni: induláskor Galántai Imre, Dr. Gálitz Tibor, Dr. Koszorús Béla, Varga Ferenc, később: Nagy Tibor, Bársony László, Csizmadia Gábor, Harangozó Béla, Koppány Tibor, Kiss Tibor, Gegyinszky István, Farkas Béla, Purgel István, Szücs Gyula.
Abban az időben sok elvi és gyakorlati segítséget kaptunk a MESZÖV-től, a lakásszövetkezeti titkárságától.
Több alkalommal értünk el országos elismerést: 1983-ban országos első volt a kiváló szövetkezetünk. SZÖVOSZ és Kormány kitüntetés 1972-1989-ig 9 országos (SZÖVOSZ, MESZÖV) elismerő oklevél.
Volt tehát mivel büszkélkedni.
1989-ben „Székesfehérvár városért” végzett munkáért elismerő oklevelet kaptunk a Hazafias Népfronttól. De mi a hibáink ellenére arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy az üzemeltetést zavartalanul – észrevétlenül – biztosítottuk. Ebben a kategóriában ez pedig igen fontos, mondhatnám hangulati elem, amely a város életére is kihatott.

Azután a 90-es években jöttek a változások, (változtatások) amelyeket részben a történelem, részben a velejáró gazdasági törvények megköveteltek.
Így utólag is elmondhatom, hogy időben észleltük és végrehajtottuk a szükséges változtatásokat, annak érdekében, hogy nagyobb fennakadás, probléma nem legyen.
De olyan kérlelhetetlen valóságok előtt, mint a munkanélküliség, a kamatadó, az áremelkedés, a bezárt gyárak, stb. bizonytalan lett a tagság. A 10-15 évvel ezelőtt kb. 300.000 ezerért megvásárolt lakásának tartozását felemelik. A panelban élők közül sokan veszélyeztetett helyzetbe kerültek.

Ezért is

 • változtatni kellett a stratégián.
 • Sikerült olyan személyeket bevonni a Igazgatóságba a választásokkor, akik szakmájukat jól ismerik s gyakorló szaktekintélyek.
 • A Küldöttek személyében sikerült olyan embereket megválasztani, akik megértik az új követelményeket és a döntéshozatalban tudnak segíteni.
 • A lépcsőház bizalmi rendszert átalakítottuk közös képviselői rendszerre, sok új segítőkész tagokat vontunk be a munkába.
 • Azonnali takarékossági intézkedéseket hozni, átszervezéseket végrehajtani és a létszámot leépíteni 136 főről. Jelenleg 13 fő.
 • Olyan éves terveket készítettünk, amely az aktuális stratégiai változtatást is magában hordozta.
 • Vizsgálat után megszüntettük a saját műhelyek jórészét, mert korszerűbbnek és olcsóbbnak ítéltük vállalkozásnak átadni a munkánkat.
 • Teljes új és korszerű számítógépes információs rendszert vezettünk be.
 • A vezetés (igazgató) igen komolyan vette a megbízatást. Soha nem maradt el egy igazgatósági ülés sem a 30 év alatt.
 • Személyi változtatások történtek, szakág vezetők, igazgató személye és a jogász munkakörökben.
 • Mindenképpen kiléptünk a belső elzárkózottságból. Részt veszünk a MESZÖV lakásszövetkezeti titkárság munkájában. Képviselőnk van a LOSZ-ban. Résztvettünk és mai napig bedolgozunk a lakásszövetkezeti törvény előkészítésében, a városi önkormányzat lakásbizottságában.
 • Végrehajtottuk az alapszabályban és az SZMSZ-ben a szükséges változtatásokat. Meghívtak bennünket az önkormányzati civil szervezetek munkájába.
 • Végrehajtottuk az alapszabályban előírt tisztújítási választásokat és gondolkodunk és dolgozunk a jövőért.

A mi szövetkezeti épületeink (lakásaink) szerencsére viszonylag fiatalkorúak. Jelenleg közepes műszaki színvonalon állnak, a szövetkezetünk közösségének jól felfogott állagmegóvási, fenntartási, felújítási kötelezettségének tudatos vállalásának köszönhetően.
Össz nemzeti érdek, hogy a lakásállomány jó állapotban maradjon, illetve folyamatosan korszerűsödjön.
1995 től folyamatosan pályáztunk az épületein energetikai felújítására. Először csak kisebb fűtés felújítási és korszerűsítési feladatokat hajtottunk végre azon a lakóközösségeinknél, ahol a tagság részéről ezen munkálatok elvégzésére igény merült fel. 2000 évtől már komolyabb célkitűzéseket hajtottunk végre. Ennek egyik oka, hogy az állam és az önkormányzat az energia megtakarítást célzó felújítások 2/3 részét felvállalta. A kedvező állami támogatás ellenére, nagyon komoly agitációs munkát kellett kifejtenünk a megvalósítandó cél érdekében. Ma büszkén elmondhatjuk, hogy a város vezetőinek, valamint a lakásszövetkezet tisztségviselő apparátusának köszönhetően valamennyi lakóépületünk elkészült.
A lakásszövetkezetek – törvény által is dekralált módon – olyan tagok által létrehozott gazdálkodó szervezetek, melyek fontos szerepet töltöttek és töltenek, és kell, hogy betöltsenek a jövőben is. Ennek megfelelően a tulajdonosok terheit a jelenlegi határon túl nem lehet növelni. Éppen ezért további állami szerepvállalásra van szükség a panelházak érdekében, az energetikai szemponton túl, elsősorban az épületek élettartamának a kitolásában, másodsorban a bent élő emberek lakhatási körülményeinek, korszerűsítésében, javításában. .
Az államtól a továbbiakban a lakásszövetkezeti mozgalom nem kivételes kedvezményeket vár, csak azoknak az intézkedéseknek a megtételét, amelyek a szervezetüknek és a panelházak életének meghosszabbításában szükségesek.